Εργαστήριο Connecting Europe Facility (CEF) building Blocks

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

21 Μαρτίου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
09:30 - 10:15 Welcome
10:15 - 10:45 Introduction Connecting Europe Facility (CEF) Programme & the CEF Building Blocks
10:45 - 11:30 Introduction to the eIDAS Regulation
11:30 - 11:45 CEF Monitoring and Success Stories from the Southern countries perspective
11:45 - 12:15 CEF 2019 Grant funding
12:15 - 13:00 Discussion & Q&Α