Κλιματική αλλαγή στη ΝΑ Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: Προκλήσεις και λύσεις

3ος κύκλος της «Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου»

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

6 Μαρτίου 2019

Αίθουσα Εκδηλώσεων
18:30 - 20:30 Κλιματική αλλαγή στη ΝΑ Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: Προκλήσεις και λύσεις