Διάλεξη του Matt Cook

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

22 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 «Αρχεία συναισθημάτων»: Το AIDS στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 1987