Διάλεξη του Matt Cook

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

22 Φεβρουαρίου 2019

Δημήτρη Μητρόπουλου
19:00 - 21:00 «Αρχεία συναισθημάτων»: Το AIDS στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 1987