Η Δημοσιογραφία στο νέο οικονομικό μοντέλο: προκλήσεις, θέσεις και αντιθέσεις

Σειρά Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

6 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Εκδηλώσεων
18:30 - 20:30 Η Δημοσιογραφία στο νέο οικονομικό μοντέλο: προκλήσεις, θέσεις και αντιθέσεις