Σεμινάριο ‘Crisis Management”

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

11 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Σεμινάριο ‘Crisis Management”