Σεμινάριο «Τακτική Marketing»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

17 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Τακτική Marketing