Σεμινάριο «Η Διαδοχή στις Ελληνικές Μικρές Επιχειρήσεις»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

3 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Η Διαδοχή στις Ελληνικές Μικρές Επιχειρήσεις