Όστρακα and Οστρακισμός: New Discoveries in the Athenian Agora

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

13 Δεκεμβρίου 2018

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Όστρακα and Οστρακισμός: New Discoveries in the Athenian Agora