Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

5 Ιουλίου 2018

Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
09:00 - 17:00 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ