Φαρμακοεπαγρύπνηση : προκλήσεις στην καθημερινή πράξη και τα νέα δεδομένα το 2018

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

27 Απριλίου 2018

Αμφιθέατρο
09:00 - 15:00 Φαρμακοεπαγρύπνηση : προκλήσεις στην καθημερινή πράξη και τα νέα δεδομένα το 2018