Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΑΦΗΝΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

19 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Βέροιας
18:00 - 20:00 Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΑΦΗΝΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ