Επανάχρηση βιομηχανικών χώρων: τα βιομηχανικά μουσεία

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

23 Μαρτίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:15 - 20:00 Επανάχρηση βιομηχανικών χώρων: τα βιομηχανικά μουσεία