Καινοτομία 5: Η καινοτομία στην Ελλάδα και διεθνώς

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

22 Μαρτίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:15 - 20:15 Καινοτομία 5: Η καινοτομία στην Ελλάδα και διεθνώς