Η ελληνική βιομηχανία σήμερα, κατάσταση και προοπτικές

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

21 Μαρτίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:15 - 20:30 Η ελληνική βιομηχανία σήμερα, κατάσταση και προοπτικές