Σεμινάριο «Social Media»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

19 Μαρτίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Σεμινάριο «Social Media»