Διάλεξη της Chantal Mouffe

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

15 Μαρτίου 2018

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Δημοκρατία και συναίσθημα