Όψεις της καινοτομίας 3: Ανάπτυξη και εξωστρέφεια

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

8 Μαρτίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:15 - 20:15 Όψεις της καινοτομίας 3: Ανάπτυξη και εξωστρέφεια