Σεμινάριο «Συμπεριφορά Καταναλωτή »

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

26 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 21:00 Συμπεριφορά Καταναλωτή