Σεμινάριο «Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

5 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing