Διάλεξη του Αιμίλιου Χριστοδουλίδη

Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία κριτική ιστορία

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

15 Φεβρουαρίου 2018

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Eυρωπαϊκός παρασυνταγματισμός