Τα τρόφιμα του μέλλοντος

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

1 Φεβρουαρίου 2018

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Τα τρόφιμα του μέλλοντος -- Eλληνική Γλώσσα
Τα τρόφιμα του μέλλοντος -- Γαλλική Γλώσσα