ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 05/10/2021 και ώρα 13:00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-10-12, 12:15-15:00