ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-10-13, 10:00-13:00