ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-10-11, 17:30-23:00