ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-10-11, 18:00-1:00