ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2024-06-28, 19:15-23:45