Ημερίδα Εορτασμού Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών & Κοινωνίας της Πληροφορίας στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2024-05-17, 10:00-19:00