38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-09-19, 12:45-17:00