Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής, Αθανάσιος Πουλάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα έναρξης 13:00 (μπορείτε να συνδεθείτε από τις 12:30) | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2023-09-19, 12:30-14:30