Δημόσια και διαδικτυακή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, Λαμπρινή Καλογιάννη, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα έναρξης 12:00 (μπορείτε να συνδεθείτε από τις 11:30) | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2023-09-19, 11:30-13:45