13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-06-2023 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-06-27, 19:00-2:30