7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας 29.03.2023 ώρα 18:00 (δια ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-29, 17:45-22:15