ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΚΑΥΡΟΥ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-28, 18:00-1:30