Προφορική υποστήριξη και κρίση της διατριβής της κ. Ειρήνης Πολίτη με θέμα Οι σχέσεις της άρχουσας τάξης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον μουσουλμανικό κόσμο της Μ. Ασίας (1261-1453) | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-31, 12:45-15:00