6η και 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΩΡΑ 15.30 ΚΑΙ 16.00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-22, 14:45-0:15