8η τακτική και 9η ειδική συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-27, 14:45-22:30