6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-21, 16:15-23:30