5η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (έκτακτη) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-23, 20:00-1:00