9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετσόβου, Τετάρτη 22/03/2023, 6μμ (18:00) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-22, 17:30-23:45