Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»+Χρηματοδοτικά_εργαλεία. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-20, 10:30-14:00