Πρόσκληση για την 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 15.03.2023 και ώρα 21:00 με Live Streaming | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-15, 20:30-3:00