Τηλεδιάσκεψη με θέμα "Τακτική Συνεδρίαση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου" | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-15, 17:45-21:00