ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-13, 18:45-22:30