5η (2η επαλαμβανόμενη) Ειδική & 6η (2η επαλαμβανόμενη) Δημοτικού Συμβουλίου 2023 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-13, 18:45-5:00