8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου, Tετάρτη 15/03/2023, 12 το μεσημέρι | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-15, 11:45-13:45