ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-16, 17:30-1:00