Πρόσκληση σε τακτική – μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (5η Συνεδρίαση) στις 9.03.2023, 19:00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-09, 18:45-23:45