7Η/13-3-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Κ.Μ. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-13, 11:00-16:00