11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ - Τρίτη 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΩΡΑ 11.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-07, 11:00-15:15