Προφορική υποστήριξη και κρίση της διατριβής της κας Αγγελικής Αγωγιάτη, με θέμα «Η παρωδία στην τέχνη της Βοιωτίας κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Εικονογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση». | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-31, 9:45-13:00